Algemene Voorwaarden

 
 
 

Versie 27 mei 2022

Algemene voorwaarden – De Bierbib

 

Benaming & activiteiten

“De Bierbib” betreft de commerciële benaming van alle dranken gerelateerde activiteiten van trigger it bv, met ondernemingsnummer BE0641.847.812, met zetel te 3272 Messelbroek, Eikeveldstraat 39, +32 496 25 77 60, wes@triggerit.be, die erin bestaan:

  • De verkoop van niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende dranken aan natuurlijke personen en rechtspersonen;

  • De verkoop van aan bovenstaande verkoop gerelateerde en vergunningsvrije producten aan natuurlijke personen en rechtspersonen;

  • Het leveren van aan bovenstaande verkoop gerelateerde diensten aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

“De Bierbib” biedt haar producten te koop aan via het internet, zijnde via een website met webshop.

Het rekeningnummer dat voor De Bierbib wordt gebruikt en waarop betalingen zullen worden ontvangen, betreft het algemene rekeningnummer van trigger it bv, zijnde:

Belfius Bank

GKCCBEBB

BE56 0689 0374 5488


Klant

“De Klant” betreft iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de website, de webshop, per telefoon, in persoon of via eender welk medium met het oog op het bekomen van de producten en diensten die De Bierbib aanbiedt.

 

Verkoopprijs

De “Verkoopprijs” betreft de prijs van de producten en/of diensten aangeboden door De Bierbib en verschuldigd door de Klant, inclusief wettelijke belastingen, taksen en toeslagen.

 

Voorlopige Bestelling

Een “ Voorlopige Bestelling” betreft iedere actie van de Klant via de website, de webshop, per telefoon, in persoon of via eender welk medium met het oog op het verwerven van de producten en/of diensten die De Bierbib aanbiedt en die een beschrijving inhoudt van de te verwerven producten en/of diensten en waarvoor een verkoopprijs werd bepaald die getoond en/of meegedeeld werd aan de Klant.

Bij het plaatsen van de Voorlopige Bestelling aanvaardt de Klant de verplichting tot betaling van de verschuldigde som.

Als de verschuldigde som, niet binnen de 14 kalenderdagen na het plaatsen van de Voorlopige Bestelling door De Bierbib werd ontvangen, dan wordt de Voorlopige Bestelling nietig en als niet bestaande beschouwd. De Klant kan geen rechten ontlenen aan het nietig verklaren van de Voorlopige Bestelling.

 

Definitieve Bestelling

Een Voorlopige Bestelling verkrijgt de status van Definitieve Bestelling van zodra de verschuldigde som werd ontvangen op rekening van trigger it bv. 

 

Levering en afhaling

De Bierbib levert haar producten aan huis via een gecontracteerde koerierdienst tegen de respectievelijke verzendkosten. Bestellingen kunnen tevens steeds kosteloos worden afgehaald op het adres van De Bierbib.

 

De Bierbib levert op het moment van het opstellen van deze algemene voorwaarden enkel binnen het Belgische grondgebied.

Elke Definitieve Bestelling wordt zo snel mogelijk aan de klant geleverd of is zo snel mogelijk beschikbaar voor afhaling, doorgaans is dit binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen. Wanneer een Definitieve Bestelling door welke reden dan ook, overmacht inbegrepen, niet kan geleverd worden binnen de 30 kalenderdagen na Definitieve Bestelling, heeft de Klant het recht af te zien van zijn Definitieve Bestelling en restitutie te vragen van de verschuldigde som voor zover de Klant ontegensprekelijk kan aantonen dat hij de producten niet ontvangen heeft. 

 

Herroepingsrecht

De Klant heeft tot 14 dagen na het plaatsen van een Voorlopige Bestelling een herroepingsrecht. Eens de levering of afhaling werd uitgevoerd vervalt het recht tot herroeping gelet het bederfbare karakter van de producten.

 

Privacybeleid

De meest recente versie van het Privacybeleid van De Bierbib is steeds terug te vinden via de knop “Privacybeleid” onderaan de “Welkom” pagina op https://www.bierbib.be.